เรียนอังกฤษ,เรียนอังกฤษ นนทบุรี,เรียนอังกฤษ สามัคคี,เรียนอังกฤษ ถนนสามัคคี,อยากพูดอังกฤษ ท่านเปิด แบบ ทดสอบศัพท์ภาษาอัง...
ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > ท่านเปิด แบบ ทดสอบศัพท์ภาษาอัง...

ท่านเปิด แบบ ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ


ข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบ กึ่งอัตโนมัติ แบบตอบแล้วเฉลยทีละข้อทันที
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว ยังไม่เฉลย ให้สรุปผลหลังทำเสร็จทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ

ท่านเปิด แบบ ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ

  1. คำว่า 'orange' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0546]
   มะม่วง
   มะพร้าว
   กล้วย
   ส้ม
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  2. คำว่า 'natural' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0623]
   ธรรมดา
   เรื่องปกติ
   บรรยกาศ
   ธรรมชาติ
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  3. คำว่า 'inch' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0415]
   เซ็นต์
   นิ้ว
   กิโลเมตร
   กรัม
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  4. คำว่า 'function' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0312]
   การคำนวณ
   การกระทำ
   การปฏิบัติ
   การคิดเลข
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  5. คำว่า 'sauce' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0669]
   น้ำตาล
   น้ำปลา
   น้ำมัน
   น้ำพริก
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  6. คำว่า 'command' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0208]
   คำพูด
   คำกล่าว
   คำสั่ง
   คำปราศรัย
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  7. คำว่า 'lamp' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0578]
   แสง
   ตะเกียง
   หม้อน้ำ
   กระบอกน้ำ
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  8. คำว่า 'business' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0156]
   อาชีพ
   รายได้
   รายจ่าย
   ธุรกิจ
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  9. คำว่า 'magazine' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0605]
   หนังสืออ่านเล่น
   หนังสือนิตยสาร
   หนังสือห้องสมุด
   สมุดบันทึก
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  10. คำว่า 'scholar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0684]
   โรงภาพยนตร์
   โรงแรม
   โรงเรียน
   โรงพยาบาล
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  11. คำว่า 'dozen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0241]
   กลุ่ม
   หมู่
   โหล
   อัน
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  12. คำว่า 'beacon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0104]
   ไฟเขียว
   สัญญาณ
   ไฟเหลือง
   ไฟแดง
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  13. คำว่า 'brethren' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0150]
   พี่ชาย
   พี่สาว
   พี่น้อง
   พี่เขย
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  14. คำว่า 'flower' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0289]
   สวนดอกไม้
   ดอกกุหลาบ
   ดอกไม้
   ดอกบานไม่รู้รวย
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  15. คำว่า 'date' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0223]
   เดือน
   วันเกิด
   วันที่
   ปี
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  16. คำว่า 'all' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0078]
   บางส่วน
   ทั้งหมด
   ทั้งหลาย
   บางอย่าง
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  17. คำว่า 'business' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0156]
   อาชีพ
   รายได้
   รายจ่าย
   ธุรกิจ
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  18. คำว่า 'free' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0303]
   มีความสุข
   อิสระ
   มีความทุกข์
   ไม่อิสระ
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  19. คำว่า 'card' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0176]
   บัตร
   กระเป๋า
   สมุด
   หนังสือ
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  20. คำว่า 'normal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0342]
   ค่อนข้างปกติ
   ดีมาก
   ปานกลาง
   ค่อนข้างดี
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  21. คำว่า 'sandy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0659]
   หิน
   ทราย
   ดิน
   น้ำ
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  22. คำว่า 'beneath' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0121]
   ข้างหลัง
   ข้างบน
   ข้างใต้
   ข้าง ๆ
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  23. คำว่า 'doctor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0237]
   พยาบาล
   ผู้ช่วยพยาบาล
   หมอ
   คนไข้
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  24. คำว่า 'แก้ม' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0052]
   tongue
   chest
   cheek
   neck
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  25. คำว่า 'farmer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0274]
   ชาวไร่
   ชาวสวน
   ชาวนา
   ชาวบ้าน
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  26. คำว่า 'insect' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0425]
   นก
   แมลง
   หนู
   แมว
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  27. คำว่า 'club' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0202]
   สโมสร
   กลุ่ม
   หมู่
   พวก
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  28. คำว่า 'boyscout' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0145]
   ลูกน้อง
   ลูกเสือ
   ลูกหมู
   ลูกปลา
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  29. คำว่า 'cook' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0212]
   ปลูกผักสวนครัว
   ทำขนมเค้ก
   ทำอาหาร
   ปลูกต้นไม้
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  30. คำว่า 'dark blue' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0461]
   สีน้ำตาล
   สีน้ำเงินเข้ม
   สีม่วงอ่อน
   สีแดงอ่อน
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ

  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ

  http://www.thaiall.com/cgi/quizjava.pl?englishbasic&30ผู้ตั้งกระทู้ team (smartenglish2-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-11 14:13:51


[1]

ความเห็นที่ 1 (1391496)
uggs prijs uggs prijs discount uggs discount uggs fake uggs fake uggs boots womens boots womens
ผู้แสดงความคิดเห็น tag heuer watches วันที่ตอบ 2010-09-22 11:33:49


ความเห็นที่ 2 (1391508)
uggs sale uggs sale mens uggs mens uggs discount uggs discount uggs designer boots for women designer boots for women
ผู้แสดงความคิดเห็น guess watches วันที่ตอบ 2010-09-22 11:39:59


ความเห็นที่ 3 (1394022)
ugg tall size 5 ugg tall size 5 boots boots uggs uggs mens uggs mens uggs
ผู้แสดงความคิดเห็น breitling watches วันที่ตอบ 2010-10-11 16:49:30


ความเห็นที่ 4 (1398535)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จิราพร วันที่ตอบ 2010-11-19 13:31:59


ความเห็นที่ 5 (1398544)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จิราพร วันที่ตอบ 2010-11-19 13:47:59


ความเห็นที่ 6 (1404073)
mens gifts, mens gifts tiffany & co, tiffany & co jewllery, jewllery diamond engagement rings, diamond engagement rings
ผู้แสดงความคิดเห็น replica rolex วันที่ตอบ 2011-01-15 10:54:38


ความเห็นที่ 7 (1404094)
diamond necklaces, diamond necklaces tiffany &co, tiffany &co charm bracelet, charm bracelet mens rings, mens rings
ผู้แสดงความคิดเห็น dkny watches วันที่ตอบ 2011-01-15 11:16:58


ความเห็นที่ 8 (1404116)
tiffany & co, tiffany & co mens gifts, mens gifts diamond engagement rings, diamond engagement rings princess cut engagement rings, princess cut engagement rings
ผู้แสดงความคิดเห็น citizen watches วันที่ตอบ 2011-01-15 11:35:41


ความเห็นที่ 9 (1404130)
charm bracelet, charm bracelet diamond necklaces, diamond necklaces mens rings, mens rings gold knot earrings, gold knot earrings
ผู้แสดงความคิดเห็น dkny watches วันที่ตอบ 2011-01-15 11:51:08[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.