เรียนอังกฤษ,เรียนอังกฤษ นนทบุรี,เรียนอังกฤษ สามัคคี,เรียนอังกฤษ ถนนสามัคคี,อยากพูดอังกฤษ ท่านเปิด แบบ ทดสอบศัพท์ภาษาอัง...
ReadyPlanet.com


ท่านเปิด แบบ ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ


ข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบ กึ่งอัตโนมัติ แบบตอบแล้วเฉลยทีละข้อทันที
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว ยังไม่เฉลย ให้สรุปผลหลังทำเสร็จทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ

ท่านเปิด แบบ ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ

  1. คำว่า "orange" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0546]
   มะม่วง
   มะพร้าว
   กล้วย
   ส้ม
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  2. คำว่า "natural" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0623]
   ธรรมดา
   เรื่องปกติ
   บรรยกาศ
   ธรรมชาติ
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  3. คำว่า "inch" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0415]
   เซ็นต์
   นิ้ว
   กิโลเมตร
   กรัม
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  4. คำว่า "function" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0312]
   การคำนวณ
   การกระทำ
   การปฏิบัติ
   การคิดเลข
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  5. คำว่า "sauce" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0669]
   น้ำตาล
   น้ำปลา
   น้ำมัน
   น้ำพริก
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  6. คำว่า "command" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0208]
   คำพูด
   คำกล่าว
   คำสั่ง
   คำปราศรัย
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  7. คำว่า "lamp" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0578]
   แสง
   ตะเกียง
   หม้อน้ำ
   กระบอกน้ำ
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  8. คำว่า "business" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0156]
   อาชีพ
   รายได้
   รายจ่าย
   ธุรกิจ
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  9. คำว่า "magazine" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0605]
   หนังสืออ่านเล่น
   หนังสือนิตยสาร
   หนังสือห้องสมุด
   สมุดบันทึก
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  10. คำว่า "scholar" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0684]
   โรงภาพยนตร์
   โรงแรม
   โรงเรียน
   โรงพยาบาล
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  11. คำว่า "dozen" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0241]
   กลุ่ม
   หมู่
   โหล
   อัน
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  12. คำว่า "beacon" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0104]
   ไฟเขียว
   สัญญาณ
   ไฟเหลือง
   ไฟแดง
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  13. คำว่า "brethren" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0150]
   พี่ชาย
   พี่สาว
   พี่น้อง
   พี่เขย
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  14. คำว่า "flower" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0289]
   สวนดอกไม้
   ดอกกุหลาบ
   ดอกไม้
   ดอกบานไม่รู้รวย
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  15. คำว่า "date" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0223]
   เดือน
   วันเกิด
   วันที่
   ปี
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  16. คำว่า "all" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0078]
   บางส่วน
   ทั้งหมด
   ทั้งหลาย
   บางอย่าง
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  17. คำว่า "business" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0156]
   อาชีพ
   รายได้
   รายจ่าย
   ธุรกิจ
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  18. คำว่า "free" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0303]
   มีความสุข
   อิสระ
   มีความทุกข์
   ไม่อิสระ
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  19. คำว่า "card" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0176]
   บัตร
   กระเป๋า
   สมุด
   หนังสือ
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  20. คำว่า "normal" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0342]
   ค่อนข้างปกติ
   ดีมาก
   ปานกลาง
   ค่อนข้างดี
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  21. คำว่า "sandy" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0659]
   หิน
   ทราย
   ดิน
   น้ำ
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  22. คำว่า "beneath" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0121]
   ข้างหลัง
   ข้างบน
   ข้างใต้
   ข้าง ๆ
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  23. คำว่า "doctor" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0237]
   พยาบาล
   ผู้ช่วยพยาบาล
   หมอ
   คนไข้
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  24. คำว่า "แก้ม" ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0052]
   tongue
   chest
   cheek
   neck
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  25. คำว่า "farmer" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0274]
   ชาวไร่
   ชาวสวน
   ชาวนา
   ชาวบ้าน
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  26. คำว่า "insect" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0425]
   นก
   แมลง
   หนู
   แมว
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  27. คำว่า "club" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0202]
   สโมสร
   กลุ่ม
   หมู่
   พวก
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  28. คำว่า "boyscout" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0145]
   ลูกน้อง
   ลูกเสือ
   ลูกหมู
   ลูกปลา
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  29. คำว่า "cook" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0212]
   ปลูกผักสวนครัว
   ทำขนมเค้ก
   ทำอาหาร
   ปลูกต้นไม้
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ  30. คำว่า "dark blue" ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0461]
   สีน้ำตาล
   สีน้ำเงินเข้ม
   สีม่วงอ่อน
   สีแดงอ่อน
   กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจ

  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อน .. ผมจะเอาใจในไทย .. นี่หละครับ

  http://www.thaiall.com/cgi/quizjava.pl?englishbasic&30ผู้ตั้งกระทู้ team (smartenglish2-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-11 14:13:51


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1391496)
uggs prijs uggs prijs discount uggs discount uggs fake uggs fake uggs boots womens boots womens
ผู้แสดงความคิดเห็น tag heuer watches วันที่ตอบ 2010-09-22 11:33:49


ความคิดเห็นที่ 2 (1391508)
uggs sale uggs sale mens uggs mens uggs discount uggs discount uggs designer boots for women designer boots for women
ผู้แสดงความคิดเห็น guess watches วันที่ตอบ 2010-09-22 11:39:59


ความคิดเห็นที่ 3 (1394022)
ugg tall size 5 ugg tall size 5 boots boots uggs uggs mens uggs mens uggs
ผู้แสดงความคิดเห็น breitling watches วันที่ตอบ 2010-10-11 16:49:30


ความคิดเห็นที่ 4 (1398535)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จิราพร วันที่ตอบ 2010-11-19 13:31:59


ความคิดเห็นที่ 5 (1398544)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จิราพร วันที่ตอบ 2010-11-19 13:47:59


ความคิดเห็นที่ 6 (1404073)
mens gifts, mens gifts tiffany & co, tiffany & co jewllery, jewllery diamond engagement rings, diamond engagement rings
ผู้แสดงความคิดเห็น replica rolex วันที่ตอบ 2011-01-15 10:54:38


ความคิดเห็นที่ 7 (1404094)
diamond necklaces, diamond necklaces tiffany &co, tiffany &co charm bracelet, charm bracelet mens rings, mens rings
ผู้แสดงความคิดเห็น dkny watches วันที่ตอบ 2011-01-15 11:16:58


ความคิดเห็นที่ 8 (1404116)
tiffany & co, tiffany & co mens gifts, mens gifts diamond engagement rings, diamond engagement rings princess cut engagement rings, princess cut engagement rings
ผู้แสดงความคิดเห็น citizen watches วันที่ตอบ 2011-01-15 11:35:41


ความคิดเห็นที่ 9 (1404130)
charm bracelet, charm bracelet diamond necklaces, diamond necklaces mens rings, mens rings gold knot earrings, gold knot earrings
ผู้แสดงความคิดเห็น dkny watches วันที่ตอบ 2011-01-15 11:51:08[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.