เรียนอังกฤษ,เรียนอังกฤษ นนทบุรี,เรียนอังกฤษ สามัคคี,เรียนอังกฤษ ถนนสามัคคี,อยากพูดอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว
ReadyPlanet.com


เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว


   Cabinet to lift ban on political activities                     พาดหัวข่างวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการบ้านการเมืองอีกเช่นเคย  พาดหัวข่าวก็

คือ The cabinet will lift the ban on political activities. = คณะรัฐบาลจะยกเลิกการห้ามกิจกรรม

ทางการเมือง


สำนวนที่สามารถนำเอาไปปรับใช้ได้คือ 

To lift a ban on + สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น


The government lifted the ban on selling gasoline after mid-night yesterday. 

= รัฐบาลสั่งยกเลิกการขายน้ำมันหลังเที่ยงคืนเมื่อวานนี้


สำนวนที่เกี่ยวข้อง to impose a ban = บังคับใช้การสั่งห้าม

The government imposed a ban on cigarette advertising after ten pm. 
=รัฐบาลสั่งห้ามการโฆษณาบุหรี่หลังสี่ทุ่ม


คำว่า ban นั้นสามารถใช้ในรูปของคำนามและคำกริยา 


To ban + สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หมายถึง ห้ามไม่ให้ทำสิ่งนั้น


เช่น The principal banned smoking in school. = ครูใหญ่สั่งห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียน


Smoking is banned in public places. = ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ


และโครงสร้าง to ban + คนใดคนหนึ่ง + from + doing สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็คือ ห้ามไม่ให้คนนั้นทำ

กิจกรรมนั้นๆ เช่น


He was banned from driving for one year because he was found  drinking while driving. 

= เขาถูกสั่งห้ามขับรถเป็นเวลาหนึ่งปีเพราะถูกพบว่าดื่มสุราขณะขับรถ


และ banned ก็สามารถนำไปขยายคำนามตัวอื่นได้เช่นกัน หมายถึง ที่ถูกห้าม เช่น 


banned drug / substance ยา / สารเคมีต้องห้าม


          คำว่า cabinet นั้น ปกติหมายถึง ตู้ใส่ของ เช่นตู้เสื้อผ้า ตู้ยา (a medicine cabinet) ตู้โชว์ 

(a display cabinet) ตู้ใส่เอกสาร ( a file cabinet)

แต่หากนำมาใช้ในแวดวงการเมือง ก็จะหมายถึง คณะรัฐมนตรี นั่นเอง เช่น

There will be a cabinet meeting at the House of Representatives tomorrow. = จะมีการ

ประชุมคณะรัฐมนตรีที่สภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ 

คำว่า cabinet ออกเสียงว่า แค บิเนิท  

ส่วนคำว่า political หมายถึง ที่เกี่ยวกีบการเมือง ออกเสียงว่า เผอะ [b]ลิ]/b] ทิเคิล

ส่วนคำนาม politics นั้นหมายถึง การเมือง อ่านว่า [b]พา]/b] เหลอะ ทิคส์ (โปรดสังเกตการออก

เสียงที่เปลี่ยนไปเมื่อใช้ในรูปของคำนามและคำคุณศัพท์)

สำนวนอื่นๆที่สามารถใช้ในการอ่านข่าว

To strip = ตัดสิทธิ์ ยึด

Electoral rights = สิทธิ์ในการลงเลือกตั้ง

To disband / dissolve a party = ยุบพรรค

Political parties = พรรคการเมือง

Coup makers = ผู้ที่ทำการปฏิวัติ

To enact a law = ประกาศออกมาเป็นกฎหมาย 

 
 
 
 
 


ผู้ตั้งกระทู้ team :: วันที่ลงประกาศ 2010-10-13 17:29:29


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.