เรียนอังกฤษ,เรียนอังกฤษ นนทบุรี,เรียนอังกฤษ สามัคคี,เรียนอังกฤษ ถนนสามัคคี,อยากพูดอังกฤษ กลุ่มกริยาที่แปลว่าทำให้รู้สึก
ReadyPlanet.com


กลุ่มกริยาที่แปลว่าทำให้รู้สึก


     กลุ่มกริยาที่แปลว่าทำให้รู้สึก

       มีกริยาอยู่กลุ่มหนึ่งที่สร้างความปวดศีรษะให้กับผู้เรียนได้ไม่น้อย ไม่ใช่เป็นเพราะมันยากอะไร แต่เป็นเพราะเราไม่ได้เข้าใจลักษณะของคำกริยาในกลุ่มนี้ต่างหาก จะว่ากันไปแล้ว กริยากลุ่มนี้ เป็นกริยาที่มีโอกาสใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวันเพราะมันเกี่ยวข้องกับการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก เช่น สนใจ พอใจ ตกใจ ดีใจ ประหลาดใจ เอาเป็นว่า เป็นกลุ่มกริยาที่มีคำว่า ใจ  มาเกี่ยวข้องในเกือบทุกคำ เราจะมาทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่า ไอ้เจ้ากริยากลุ่มนี้นั้น มีลักษณะเด่นอย่างไร
   ก่อนที่จะอธิบายต่อไป ขอให้ผู้อ่านเห็นหน้าค่าตาของเขาสักหน่อยเพราะหากไม่เห็นก็จะนึกภาพไม่ออก กริยากลุ่มนี้ คือ กริยา to interest , to surprise , to frighten , to amuse, to satisfy ที่ยกตัวอย่างให้เห็นนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเขา แต่ที่เหลือก็ไม่มากแล้ว หากเราเข้าใจแนวคิดของกริยากลุ่มนี้ การจะใช้ก็ไม่ยากเย็นอะไร
      กริยากลุ่มนี้  มีความหมายว่า ทำให้ …. เช่น
ทำให้สนใจ , ทำให้พอใจ , ทำให้ตื่นเต้น , ทำให้ตกใจ 
ฉะนั้นเมื่อเรานำไปใช้ เราก็ใช้ในรูปของกริยาที่ต้องการกรรมเพราะโดยความหมายคือ ทำให้ …….สนใจ , ทำให้…..ประหลาดใจ ส่วนที่เว้นไว้ก็คือ เอาคนหรือสิ่งมีชีวิตไปใส่ ก็จะได้ความหมายที่เราต้องการ เช่น สุนัขทำให้ฉันตกใจ เราก็ใช้ว่า The dog frightens me. หรือ ของขวัญทำให้แม่ฉันประหลาดใจ เราก็ใช้ได้ว่า The birthday present surprised my mother. เป็นต้น
   สรุปได้ว่า หากเราเห็นกริยากลุ่มนี้ปรากฏอยู่ลำพัง ในโครงสร้าง ประธาน + กริยากลุ่มนี้ + กรรม 
หากเข้าใจโครงสร้างส่วนนี้แล้ว ก็จะไม่งงอีกต่อไป และต้องจำไว้ด้วยว่า  คำกลุ่มนี้มีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกริยาตัวหนึ่งที่ต้องการกรรมมารองรับ เช่นกริยาตัวอื่น เช่น  to  buy (ซื้อ) ซึ่งเวลาพูดหรือเขียน เราก็ต้องนำเอากรรมมาใส่เพื่อให้ประโยคนี้สมบูรณ์ในแง่ของความหมาย เพราะถ้าเราพูดแค่ว่า I  buy. แล้วไม่พูดต่อ คนฟังหรือคนอ่านก็จะไม่รู้ว่า ซื้ออะไร ฉันใดก็ฉันนั้น กริยากลุ่มแสดงอารมณ์ ก็ต้องมีกรรมมารับเช่นกัน 
หากเราพูดว่า I interested. แล้วไม่หากรรมมาใส่ให้ ประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่า ฉันทำให้สนใจ แต่ไม่รู้ว่าทำให้อะไรหรือใครสนใจ ซึ่งก็ไม่สามารถสื่อความหมายอะไรได้ 
แต่หากหากรรมมารองรับ เช่น I interested you. ก็จะหมายความว่า  ฉันทำให้คุณสนใจ หรือ The movie interested me. ภาพยนตร์ทำให้ฉันสนใจ
                  แต่ในความเป็นจริงนั้น คนไทยเราชอบใช้ในความหมายว่า สนใจในเรื่องใดหรือสิ่งใด 
ดังนั้น ผู้เรียนชาวไทยเราจึงไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับโครงสร้างที่กล่าวมา แต่จะชอบใช้โครงสร้างว่า สนใจมากกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เวลาใช้นั้น จากโครงสร้าง จะต้องใช้ในรูปของ to be + กริยาช่อง 3 ซึ่งก็คือ to be interested หมายความว่า  (ถูกทำให้สนใจ) แต่คนไทยเราไม่พูด ในลักษณะนั้น เราก็จะพูดแค่ว่า สนใจ เท่านั้น
   สิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือ เข้าใจลักษณะที่แตกต่างทางภาษานี้ใหม่ 
และจำไว้ง่ายๆว่า เมื่อใดก็ตามที่ต้องการจะสื่อว่า สนใจ ตกใจ พอใจ ประหลาดใจ ให้ให้ใช้กริยา
To be + กริยาตัวนั้นๆ ในรูปของกริยาช่อง 3 เช่น 
ฉันสนใจ = I am interested. / I feel interested. 
บางคนไปเห็นกริยาตัวอื่นที่ไม่ใช่กริยา to be ก็อาจจะแปลกใจว่าใช้ได้ไหม กริยา to become(กลายเป็น), to feel (รู้สึก), to grow (เริ่ม) , to seem(ดูเหมือนว่า), to look (ดูเหมือนว่า) , to sound (ดูเหมือน) กริยาในกลุ่มนี้สามารถใช้ได้ทั้งสิ้น
   ปัญหาต่อมาก็คือ หากเราต้องการจะบอกต่อไปอีกว่า สนใจในเรื่องใด เราต้องหาบุพบทมาใส่ให้ เช่น to be interested in + สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
เช่น I feel interested in that job. = ฉันรู้สึกสนใจในงานนั้น เป็นต้น
จะมาใช้ว่า I feel interested that job. ไม่ได้
    และหากต้องการจะสื่อว่า น่าสนใจ น่าประหลาดใจ ก็ให้ใช้ กริยา to be +กริยา กลุ่มนี้ โดยการนำมาเติม ing  เช่น She is interesting. ก็จะหมายความว่า เธอเป็นคนน่าสนใจ  ทิวทัศน์นั้นน่าตื่นตาตื่นใจ ก็สามารถใช้ว่า The scenery is amazing. เป็นต้น
สรุปได้ว่า  ถ้าเจอกริยาตัวนี้ปรากฏโดดๆ ไม่มีกริยา to be หรือกริยาในกลุ่มที่กล่าวมา ก็ให้แปลว่า ทำให้รู้สึก….
แต่หากต้องการจะบอกว่า คนใดคนหนึ่งรู้สึกแบบนั้น ให้ใช้ to be + กริยา –ed
และหากต้องการจะบรรยายว่า ใครหรืออะไรน่า… ให้ใช้ว่า to be + กริยา ing
ตัวอย่าง   
1.  เธอทำให้ฉันสนใจ
She interests me.   
2. ฉัน(ถูกทำให้สนใจ)โดยเธอ is/ am/ are + interest+ed in + ในเรื่องใดหรือคนใด
I am interested in her. = ฉันสนใจหล่อน
3. ใครหรือสิ่งใดน่าสนใจ ใช้โครงสร้าง is / am / are + interest+ ing  
เธอน่าสนใจ = She is interesting. 
This film is interesting.= หนังเรื่องนี้น่าสนใจ

นอกจากนี้แล้ว คำกลุ่มนี้ ถูกนำมาใช้เป็นคำคุณศัพท์ได้เช่นกัน โดยตัวเองนั้นมี-ed และ –ing พ่วงท้ายมาเลย และเวลาใช้ก็ให้ถือเสมือนว่าเป็นคำคุณศัพท์คำหนึ่ง แปลว่า รู้สึก และน่า 
ตัวอย่างเช่น  
An amazing waterfall = น้ำตกที่น่าอัศจรรย์(น่าตื่นตาตื่นใจ)
    หนังเรื่องนี้น่าตื่นเต้น = This film is exciting.
   เรามาดูการใช้คำหนึ่งในกลุ่มนี้กัน to excite = ทำให้ตื่นเต้น 
The grade excited me. = เกรดทำให้ฉันตื่นเต้น
ฉัน(รู้สึก)ตื่นเต้น = I’m excited. 
   เกรดน่าตื่นเต้น The grade was exciting. 


   และนี่คือกริยากลุ่มนี้ ที่ผู้เรียนจะมีโอกาสพบบ่อยๆ 

To amaze = ทำให้ทึ่ง ทำให้อัศจรรย์ใจ 
1. The Pattaya concert amazes mot of the tourists all over the world. = การแสดงดนตรีที่พัทยาทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกส่วนใหญ่ทึ่ง
2. Tourists are amazed at/ by Thailand’s temples. = นักท่องเที่ยว(รู้สึก)ทึ่งในวัดของไทย
3. The Royal floral exposition is amazing. = งานมหกรรมพืชสวนโลกน่าทึ่ง
4. An amazing party = งานเลี้ยงที่น่าทึ่ง
5. An amazing guy = คนที่น่าทึ่ง
6. an amazed guy. = คนที่รู้สึกทึ่ง
  7. A lot of amazing movie stars = ดาราภาพยนตร์ที่น่าทึ่ง
An interested person = คนที่สนใจ (รู้สึกสนใจ)
An interesting person = คนที่น่าสนใจ

She is surprised because she never gets an “A” in English. หล่อนแปลกใจมากเพราะไม่เคยได้เกรด เอ ในวิชาภาษาอังกฤษมาก่อน
To surprise = ทำให้ประหลาดใจ
My mom is surprised at my grade. = แม่ประหลาดใจกับเกรดของฉัน
I am surprised by / at the birthday present. = ฉันประหลาดใจกับของขวัญวันเกิด
The teacher is surprising.
To amuse = ทำให้สนุกสนาน ทำให้ขบขัน  ( to be amused by / at)
To annoy = ทำให้รำคาญ  ( to be annoyed by/ at / with)
Dad is annoyed with the dog in the neighborhood. = พ่อ(รู้สึก) รำคาญกับสุนัขในละแวกบ้าน
To astonish = ทำให้ประหลาดใจมาก (to be astonished by / at)
To bore = ทำให้เบื่อ ( to be bored by / with )
She is bored with her mom. = เธอเบื่อแม่
She bored Mom. = เธอทำให้แม่เบื่อ
Mom is boring. = แม่น่าเบื่อ
It is a very boring party. = เป็นงานเลี้ยงที่น่าเบื่อมาก

To confuse = ทำให้สับสน  (to be confused by / about )
To delight = ทำให้ยินดี ( to be delighted by / with / about)
I’m delighted about the grand opening of the event. = ผมยินดีกับการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ของงานนี้
To disappoint = ทำให้ผิดหวัง ( to be disappointed by / with / at / in)
I am disappointed in my grade. ฉันผิดหวังในเกรด
My girlfriend is disappointing. แฟนฉันน่าผิดหวัง
To depress =  ทำให้หดหู่ใจ (to be depressed by / about / at)
To disgust = ทำให้รังเกียจ ขยะแขยง ( to be disgusted by / at / about / with)
You are disgusting. = คุณน่าขยะแขยง
To embarrass = ทำให้เขิน ทำให้อับอาย (to be embarrassed by / about)
He was embarrassed about the mess of my bedroom. = เขารู้สึกอายเรื่องความเลอะเทอะของห้องนอน
The student was embarrassed about the wrong presentation. = นักเรียนรู้สึกอับอายกับการนำเสนอที่ผิด
To entertain = ทำให้เพลิดเพลินใจ ทำให้บันเทิงใจ( to be entertained by)
To excite = ทำให้ตื่นเต้น ( to be excited by/ about / at)
To exhaust = ทำให้หมดแรง ( to be exhausted by / from)
I’m exhausted. = ฉันหมดแรง = I’m tired.
To fascinate = ทำให้หลงใหล (to be fascinated by / at / with)
To frighten = ทำให้ตกใจกลัว ( to be frightened by / of / at / with)
To horrify = ทำให้หวาดหวั่น ( to be horrified  by / of / at)
To interest = ทำให้สนใจ (to be interested by/ in)
To please = ทำให้พอใจ (to be pleased by / with / about)
To satisfy =  ทำให้พอใจ (to be satisfied by  / with)
To scare = ทำให้กลัว ( to be scared by / of )  = I’m scared. of ghosts / you. 
To shock = ทำให้ตกใจ (to be shocked by / at)
To terrify = ทำให้สยดสยอง ทำให้หวาดกลัวมาก (to be terrified by/ at / of)
To tire = ทำให้เหนื่อย  (to be tired by / of)
To thrill = ทำให้หวาดเสียว (to be thrilled by / with)
To upset = ทำให้หงุดหงิด (to be upset by / about / over)
To worry = ทำให้กังวลใจ (to be worried by / about)
shocking news =  ข่าวที่น่าตกใจ The news is shocking. = ข่าวนี้น่าตกใจ
an interesting person = คนที่น่าสนใจ
He is interested in music. = เขาสนใจดนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ team :: วันที่ลงประกาศ 2010-10-14 16:10:14


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3038555)
cartierbraceletlove Forwarded this to our web designer. I could hear him agreeing and commenting from across the room. cartier love bracelet r?plique http://www.bestcalovebracelet.cn/fr/
ผู้แสดงความคิดเห็น cartier love bracelet r?plique (ipmwjaf-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-08-26 23:01:06


ความคิดเห็นที่ 2 (3044493)
Quite why the BBC and other left wing propogandists are so concerened with this altercation where a few on the Palestine side have died purely because of Hamas is beyond me. If they had any impartiality at all they’d be running large news reports on the tens of thousands of Muslims being killed by other Muslims in the middle east. The scale of deaths between this minor action which could stop in an instant if Hamas wished it, pales into insignificance with the genocide going on in Syria, Iraq & Libya. cartier rotonde copie http://www.aaawatch.cn/fr/
ผู้แสดงความคิดเห็น cartier rotonde copie (vsegyco-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-29 00:45:36


ความคิดเห็นที่ 3 (3044919)
Hurrah, that"s what I was seeking for, what a information! present here at this weblog, thanks admin of this web site. nike air bianche alte http://www.disa.it/prezzi.cfm?air=nike-air-bianche-alte
ผู้แสดงความคิดเห็น nike air bianche alte (dcjxwussjls-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-30 21:49:28


ความคิดเห็นที่ 4 (3045717)
Hi, after reading this remarkable article i am as well cheerful to share my knowledge here with mates. cheap nike air max tr 1 http://www.netfishdesign.com/lime.asp?air90=cheap-nike-air-max-tr-1
ผู้แสดงความคิดเห็น cheap nike air max tr 1 (ogvsewrtbc-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-04 01:33:24


ความคิดเห็นที่ 5 (3046205)
Nice post. I was checking constantly this blog and I"m impressed! Extremely useful information particularly the last part :) I care for such information a lot. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and good luck. nike free sverige http://www.hammarsvens.se/class.asp?bw=id-5016
ผู้แสดงความคิดเห็น nike free sverige (lespkbc-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-05 15:36:01


ความคิดเห็นที่ 6 (3046354)
Hi my loved one! I want to say that this article is awesome, great written and include almost all vital infos. I would like to look extra posts like this . negozio nike bologna http://www.eumill.it/victory.cfm?fg=id-5257
ผู้แสดงความคิดเห็น negozio nike bologna (bdgfdqinhig-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-06 04:29:35


ความคิดเห็นที่ 7 (3046854)
You made some decent points there. I did a search on the subject matter and found most people will approve with your site. nike free sverige http://www.hammarsvens.se/class.asp?bw=id-5016
ผู้แสดงความคิดเห็น nike free sverige (tfctscvia-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-08 00:34:57


ความคิดเห็นที่ 8 (3048369)
Just take action. -Just a moderate amount of fat. I also felt poor not showing up or cancelling on them once we were intended to training together.He went 6-for-44 on a minor league stint that ends on Sunday. One shoe is designed for better sliding while the other is for braking. Prefer sea-salt, because of its content of valuable minerals.An important part of my task as an Independent Beachbody Mentor could be to assist folks, to teach and assistance them. One shoe is designed for better sliding while the other is for braking. However, if I have an immediate failure then I determine BECAUSE I HAVE PROOF that I"m not good at it and will continue on and fail at achieving that goal.It is also because have such characteristics, in the Chinese market and even the global market, tablet computer shows the development is the development trend of polarization, on one hand, which is apple such brand influence and software, service integration capability in continue to try to exalt manufacturer GaoDa, through the appearance of the product innovation, service upgrade to strategy in high-end market; On the other hand, dozen strong “made in China” brand of homebred MP4 manufacturer chooses the real cheap route, in order to exceed the function of price + basic qualified to attract ordinary consumers. Cheap Jerseys http://www.cheapsportsjerseysnfl.us.com/
ผู้แสดงความคิดเห็น Cheap Jerseys (necnzif-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-15 07:34:25[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.