เรียนอังกฤษ,เรียนอังกฤษ นนทบุรี,เรียนอังกฤษ สามัคคี,เรียนอังกฤษ ถนนสามัคคี,อยากพูดอังกฤษ true real fact truth แตกต่างกั...
ReadyPlanet.com


true real fact truth แตกต่างกันอย่างไร


 คำศัพท์แตกต่างกันอย่างไร  true , real ,  fact , truth 

 

คำทั้งสี่คำนั้นขอแยกออกเป็นสองประเภท โดยคำว่า true และ real นั้นเป็นคำคุณศัพท์ ส่วนคำว่า truth และ fact นั้นเป็นคำนาม ทั้งหมดแปลว่า ที่จริง ความจริง 
คำว่า true นั้นมีที่ใช้ค่อนข้างกว้าง ความหมายที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ ที่จริง ใช้กับเรื่องจริง เช่น It is true that he is a smart student. = เป็นเรื่องจริงที่ว่าเขาเป็นคนฉลาด คำนี้มักจะใช้บรรยายเรื่องใด สิ่งใดก็ตามที่เป็นจริง 
ความหมายที่สองที่พบบ่อยก็คือ ที่แท้ เช่น  a true friend เพื่อนแท้ 
คำนามของคำว่า true ก็คือ truth หมายถึง สัจจะ ความจริง ความสัตย์  เช่น to tell the truth = พูดความจริง หรือ The truth is .... ความเป็นจริงก็คือว่า...
ส่วนคำว่า fact นั้น มีความหมายคล้ายกับคำว่า truth ในบางสถานการณ์ เช่น The fact is.... ข้อเท็จจริงก็คือ  สรุปได้ว่า ในความหมายนี้ ก็สามารถใช้แทนกันได้ 
ส่วนคำว่า real นั้น มักจะใช้ในความหมายว่า ของจริง ของปลอม เช่น This is a real diamond ring. นี่คือแหวนเพชรแท้ อย่างไรก็ดี คำว่า real นั้นสามารถใช้ในความหมายว่า แท้ เช่น  real love /  true love หรือ  a real / true friend ก็ได้ สรุปได้ว่า หากต้องการใช้คำว่า true หรือ real ใช้แทนกันได้เลย ส่วนทีจะพอจะสังเกตเห็นได้ชัดๆก็คือ ของแท้ ของปลอม หากบรรยายลักษณะของสิ่งของ เราก็จะใช้คำว่า real แต่ส่วนใหญ่แล้ว สามารถใช้แทนกันได้
คำว่า fact นั้นก็เช่นเดียวกับคำว่า truth ซึ่งความหมายของตัวเขาเองนั้นก็คือ สัจธรรม ความจริง  ข้อเท็จจริงนั่นเอง เราสามารถนำไปใช้ในสำนวนต่างๆได้ดังนี้
The fact is .....= The truth is.... ความจริงก็คือว่า ในโครงสร้างนี้ ความหมายเหมือนกัน ส่วนสำนวน
in fact = จริงๆแล้ว จะใช้ว่า In truth ไม่ได้
ความหมายที่อาจจะไปเจอก็คือ สิ่งใดที่ไม่ใช่ความฝันหรือจินตนาการ ก็จะใช้คำว่ real / true ได้ทั้งสองคำ 
สรุปว่า real นั้นจะใช้ในความหมายว่า แท้ มีคำเหมือนดังนี้ genuine, authentic, 
หากยังมีข้อสงสัย ก็เขียนถามมาได้อีก 
ส่วนที่อธิบายมานั้นเป็นเพียงการใช้กว้างๆของคำสี่คำนี้เท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถถามมาเขียนได้อีกเป็นกรณีๆไป
คำศัพท์ในภาษาอังกฤษและภาษาไทยก็จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ กล่าวคือ บางคำใช้แทนกันได้ในบางสถานการณ์ บางคำไม่นิยมใช้แม้จะมีความหมายเหมือนกัน คำเหล่านี้ต้องค่อยๆสังเกตดู และหากพบเจอ ก็เขียนมาถามได้อีก
ขอให้สนุกกับการเรียนและหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับ

 
 


ผู้ตั้งกระทู้ team :: วันที่ลงประกาศ 2010-10-17 16:09:04


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.