เรียนอังกฤษ,เรียนอังกฤษ นนทบุรี,เรียนอังกฤษ สามัคคี,เรียนอังกฤษ ถนนสามัคคี,อยากพูดอังกฤษ คำกลอนสอนใจ
ReadyPlanet.com


คำกลอนสอนใจ


   คำกลอนสอนใจ   คำกลอนหรือบทกวีก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถซาบซึ้งความงดงาม

ของภาษาได้ แต่การแปลคำกลอนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆจำทำได้เพราะการแปลกลอน

นั้นต้องอาศัยความรู้ที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานและต้องอาศัยพรสวรรค์ของผู้แปล 


ในส่วนนี้จะขอนำกลอนที่มีผู้แปลไว้มาให้อ่านกันเพื่อจะได้รู้สึกผ่อนคลาย การอ่านคำ

กลอนดีๆก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้จิตใจเราสบายขึ้น


      อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก


แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย


แม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย


เจ็บจนตายนั้นเพราะเหน็บให้เจ็บใจ 

(เพลงยาวถวายโอวาท)


Sugar canes and palms are briefly sweet.


But sweet words, once said, linger in your memory;


A thousand pains may be relieved,


But the pain of words that wound your heart


Hurts till the day you die. 

(แปลโดย ผ.ศ. จิตโสมนัส ศิวดิตถ์)

อธิบายเพิ่มเติมโดย อ. สุชาติ ลิ้มประเสริฐ


Sugar canes = ต้นอ้อย 

palms = ต้นปาล์ม คำนี้เราจะพบเห็นบ่อยๆ เมื่อนำไปใช้ขยายคำอื่นๆ เช่น น้ำมันปาล์ม 

palm oil

palm trees = ต้นปาล์ม


และคำๆนี้ก็มีความหมายอื่นด้วย เช่น ฝ่ามือ ก็คือ your palm เช่น Show me your palm. 

= แบมือออกมาให้ดูหน่อย หรือหมอดูลายมือแม่นๆ ก็ใช้ว่า a palm reader หรือ palmist 

นั่นเอง และการดูลายมือทำนายอนาคตก็ใช้ว่า palmistry 


คำว่า briefly นั้นมีความหมายว่า เกิดขึ้นได้ไม่นาน หรือโดยสรุป อย่างกระชับ อย่างสั้น 

อย่างย่อ ในบทกลอนนี้ก็จะหมายถึง อ้อยตาลนั้นหวานได้ไม่นาน


สำนวนว่า once said = เมื่อพูดออกไปแล้ว คำว่า once ในที่นี้ก็คือ เมื่อ ประโยคเต็มคือ 

Sweet words are once said. นั่นเอง เพื่อไม่ให้เป็นการยืดยาว เราสามารถทำให้โครง

สร้างนั้นกระชับได้


คำว่า to linger นั้นหมายถึง ดำรงอยู่ อ้อยอิ่งอยู่ มักจะใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับความ

รู้สึกเพื่อแสดงอารมณ์ เช่น


The taste of the coffee still lingers in my mouth. 

= รสชาติกาแฟยังติดในปากอยู่เลย


The happy moments in my childhood lingers in my memory. 

= ช่วงเวลาแห่งความสุขในวัยเด็กยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำอยู่


และสำนวน to linger on + สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หมายถึง อ้อยอิ่งในการทำสิ่งนั้น หรือทำสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งอย่างยืดยาด เช่น


Kids are lingering on eating ice cream. 

= เด็กๆกินไอศครีมกันอย่างอ้อยอิ่ง


และคำว่า lingering นั้นเป็นคำคุณศัพท์ใช้บรรยายสิ่งใดก็ตาม จะหมายถึง สิ่งนั้นเกิดขึ้น

อยู่อย่างเชื่องช้า เช่น


My uncle is suffering a lingering death. 

= ลุงฉันทรมานกับการตายอย่างเชื่องช้า


The lingering smell of coffee is appetizing. 

= กลิ่นของกาแฟที่โชยมานั้นน่ากินมาก


คำว่า to relieve นั้นหมายถึง บรรเทา ทำให้ผ่อนคลายลง เช่น


The stress can be effectively relieved by meditation.

= ความเครียดนั้นบรรเทาได้อย่างดีโดยการฝึกสมาธิ


The neck pain lingered for three days. 

= อาการเจ็บที่คอนั้นเป็นอยู่สามวัน


สำนวนที่เห็นบ่อยไม่แพ้กันก็คือ  a real pain in the neck / ass / back ก็คือ คนๆนั้น


หรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่ารำคาญ เป็นไอ้ตัวแสบ เช่น 

He is a real pain in the neck. เป็นต้น


Rushing to work in the morning is a real pain in the neck. 

= การรีบไปทำงานตอนเช้านั้นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อจริงๆเลย


คำว่า to wound คือ ทำให้บาดเจ็บ เมื่อใช้เป็นคำนามจะหมายถึง บาดแผล 


He was seriously wounded in the attack. 

= เขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักในการโจมตี 


ผู้ตั้งกระทู้ team :: วันที่ลงประกาศ 2010-10-21 15:17:00


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.