เรียนอังกฤษ,เรียนอังกฤษ นนทบุรี,เรียนอังกฤษ สามัคคี,เรียนอังกฤษ ถนนสามัคคี,อยากพูดอังกฤษ English Course, เรียนภาษาอังกฤษ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletแผนผังเว็บไซด์
dot
Newletter

dot


free counters


คอร์ส อังกฤษ

เปิดสอน ภาษาอังกฤษ สำหรับ เด็ก และผู้ใหญ่

โดย ครูต่างชาติ (from New Zealand, England, America)

และ ครูไทยจบปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ด้านการสอน

 

 

 โดย Smart Englishได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะกับความต้องการของคนไทยที่มีความพร้อมเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาล3 ถึงผู้ใหญ่

สนใจ ติดต่อ 081-734-7680

หรือ 02-952-1415

 

        We have English Courses for Children, Adult, and Maid, who work with foreigners

        by Native teachers (from England, New Zealand, America) or Thai teachers, who graduated from USA.

        If you have further questions, please contact

081-734-7680 or 02-952-1415

 

 

             

 

 
            นักเรียนทุกคนจะได้รับการฝึกด้านไวยากรณ์, การพูด, การฟัง และการเขียนเป็นขั้นตอนตามลำดับความยากง่ายของแต่ละระดับอีกทั้งจะได้รับการฝึกฝนเทคนิคในการฟังสำเนียงและการออกเสียงภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติ
 
            ซึ่งใช้ทักษะการสอน Learning by doing และ Speech ซึ่งเป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกาและได้แพร่หลายเป็นอย่างดีในกลุ่มประเทศเอเชีย เช่น ไทย, ญี่ปุ่น และจีน
 
               มาเรียนภาษาอังกฤษ กับเพื่อนๆ กันนะคะมีเกมส์ภาษาอังกฤษให้เล่นมากมาย
เลือกเวลาเรียนได้ผ่อนค่าเล่าเรียนได้

 

English for Kids
หลักสูตร ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก
.........................................................................................
  • หลักสูตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
  • เน้นปรับพื้นฐาน และพัฒนาทักษะด้านภาษา ซึ่งเน้นไปตามจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน เช่น      เพิ่มเกรด เรียนต่อต่างประเทศ สอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบ TOEIC, TOEFL และอื่นๆ
  • ติวก่อนสอบวัดผลที่โรงเรียน เพื่อทบทวนก่อนสอบ และเพิ่มเกรด
  • เรียนรู้โครงสร้างประโยคของภาษาเบื้องต้น ถึงระดับกลาง
  • ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ
+ อ่านออกเสียงข้อความ และนิทานสั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน
+ เรียนรู้ภาษา จากเกมส์ภาษาอังกฤษ ต่างๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจ และการเรียนรู้ ในบรรยากาศที่สนุกสนาน
+ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
+ พูดและเขียนเรียงความเกี่ยวกับตนเอง หัวข้อต่างๆ และสิ่งแวดล้อม
+ นำเสนอด้วยการพูด การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 
English for Adults
หลักสูตร ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่ เน้นสนทนา หรือไวยกรณ์
.........................................................................................
+ หลักสูตรเดียวกับสถาบันภาษาจากประเทศอเมริกา (เข้าใจง่าย และเป็นระบบ)
เน้นปรับพื้นฐาน และพัฒนาทักษะด้านภาษา ซึ่งเน้นไปตามจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน เช่น      เพิ่มเกรด เรียนต่อต่างประเทศ สอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบ TOEIC, TOEFL และอื่นๆ
+ เรียนรู้โครงสร้างประโยคของภาษาขั้นต้น จนถึงระดับสูง
+ ฝึกทักษะการฟัง และการพูดโต้ตอบ
+ ใช้คำขอร้อง และคำชี้แจง ตามสถานการณ์ ง่ายๆ ถึงซับซ้อน จากการฟังและอ่าน
+ นำเสนอด้วยการพูด การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน หรือชีวิตการทำงาน ในประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น
+ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
+ พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม
+ อ่านบทความ และเรียนรู้ศัพท์ พื้นฐาน ถึงระดับสูง ซึ่งเน้นไปตามจุดประสงค์ของนักเรียน เช่น ทำงาน เรียนต่อต่างประเทศ สอบชิงทุน สอบเพื่อขอวีซ่า สอบเข้ามหาวิทยาลัย เพิ่มเกรด
+ ถ้าต้องการเน้นไวยกรณ์ จะมีการฝึกด้านไวยกรณ์และโครงสร้างภาษามากยิ่งขึ้น


Copyright © 2010 All Rights Reserved.